Uruchamiamy nabór uzupełniający - w terminie 04.02.2020 do 12.02.2020

Przyjmujemy formularze zgłoszeniowe dla wszystkich kategorii osób kwalifikujących się do objęcia wsparciem w projekcie, tj. zarówno osób, które chcę powrócić do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym, jak i osób pozostających bez zatrudnienia.