Ogłaszamy ostateczne listy rankingowe naboru uzupełniającego

Publikujemy ostateczną listę rankingową na dzień 17.02.2020 r. - ostateczna lista rankingowa.