Regulamin uczestnictwa wraz z załącznikami dla projektu Mamo idź do pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie legnicko-głogowskim (RPDS. 08.04.01-02-0007/18) pdfPobierz REGULAMIN

ZAŁĄCZNIKI:

1. docxFormularz rekrutacyjny / Uczestniczki / Uczestnika projektu

2. pdfWzór Umowy – Deklaracji uczestnictwa w projekcie „Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie wałbrzyskim” z załącznikiem dot. przetwarzania danych osobowych

3. docxWzór Wniosku refundacyjnego o wypłatę

4. Wzór wniosku o zaliczkę.

5. Wzór Umowy – deklaracji uczestnictwa w ścieżce aktywizacyjnej.

6. pdfRekrutacyjna karta oceny Kandydatki / Kandydata

7. Aktywizacyjna karta oceny Uczestniczki / Uczestnika.

8. docxOświadczenie o zamiarze podjęcia pracy/poszukiwania pracy lub powrotu do pracy

9. Wzór rachunku i „KP”.