Uruchamiamy nabór uzupełniający - w terminie 04.02.2020 do 12.02.2020

Przyjmujemy formularze zgłoszeniowe dla osób, które chcę powrócić do pracy po urlopie wychowawczym oraz osób pozostających bez zatrudnienia.