Nabór uzupełniający został wydłużony

Nabór dla osób biernych/bezrobotnych do projektu "Mamo idź do pracy!" został wydłużony do 26.02.2020 r.