Nabór uzupełniający

Nabór uczestników do projektu "Mamo idź do pracy!" poszerzamy o możliwość składania wniosków przez rodziców będących na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim.

Czekamy na zgłoszenia rodziców powracających do pracy z urlopu związanego z wychowywaniem dziecka lub biernych/bezrobotnych do odwołania.

Listy rankingowe będą sporządzane w każdy piątek.