Udostępniliśmy wersję roboczą regulaminu

Celem udostępnienia wersji roboczej jest poinformowanie o kryteriach naboru i oceny Formularzy rekrutacyjnych oraz zasadach dotyczących maksymalnych stawek wynagrodzenia, które będą obowiązywały w projekcie.

Dla kosztów wynagrodzenia w wysokości 2000 zł/mies. w 2020 roku, wynagrodzenie netto niani finansowane w projekcie wyniesie 1779,33 zł (plus 220,67 zł składek ZUS). W 2021 r. będziemy finansować wynagrodzenia w kwocie o 100 zł więcej (2100 zł/mies.).

Nie ma u nas tzw. wkładu własnego, tzn. dla wyżej wymienionego wynagrodzenia finansujemy 100% kosztów związanych z zatrudnieniem niani.