Zmiana regulaminu

Zgodnie z uzyskanymi wytycznymi, usunięciu z Regulaminu uległ przypis o treści "Osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą są traktowane jako osoby bezrobotne." Osoby z zawieszoną działalnością gospodarczą są traktowane jako osoby pracujące.