Ostateczna lista rankingowa

Publikujemy ostateczną listę rankingową. W najbliższym czasie skontaktujemy się mailowo z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie z informacjami nt. dalszych kroków w projekcie.

pdfLista rankingowa - Podregion wałbrzyski