Otwieramy nabór uzupełniający

Otwieramy nabór uzupełniający - mamy miejsce w projekcie dla jednego mężczyzny - przebywającego na urlopie wychowawczym lub pozostającego bez pracy, który chce wrócić do pracy i skorzystać ze wsparcia w ramach projektu.