Ostateczna lista rankingowa

Publikujemy listę rankingową z naboru uzupełniającego zakończonego w dn. 08.05.2020. 

pdfLista rankingowa - Podregion wałbrzyski - nabór uzupełniający