Zmiana regulaminu

Zmieniony i opublikowany został Regulamin uczestnictwa w projekcie w zakresie dokumentów dostarczanych na etapie rekrutacji. Zmiany są zapisane pogrubioną czcionką.