Wyniki naboru uzupełniającego

Publikujemy listę rankingową naboru uzupełniającego - lista rankingowa.

W poniedziałek będziemy kontaktować się mailowo z osobami na liście.