Okres realizacji projektu: 01.04.2020 – 30.09.2021 r. 
Nabór podstawowy formularzy rekrutacyjnych: 6.04.2020 - 24.04.2020 r. Zamknięty
Nabór uzupełniający:08.02.2021 - 11.02.2021 Zamknięty

Cel projektu: 

Udzielenie wsparcia finansowego co najmniej 27 osobom (25 kobietom i 2 mężczyznom) w powrocie do pracy lub jej znalezieniu po przerwie związanej z urodzeniem / wychowania dziecka w wieku do lat 3

Formy pomocy: 

  • Finansowanie wynagrodzenia niani - dla wszystkich uczestników!

Kto może wziąć udział w projekcie:

  • co najmniej 14 osób (w tym 2 mężczyzn) bezrobotnych, biernych zawodowo lub przebywających na urlopie wychowawczym,
  • co najmniej 13 osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim

Obszar realizacji projektu:

Powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, Wałbrzych, wałbrzyski, ząbkowicki.