Regulamin uczestnictwa w projekcie Mama w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie opolskim (edycja 2):

pdfRegulamin uczestnictwa w projekcie [PDF]

Załącznik 1:

docxFormularz rekrutacyjny [.docx] 

pdfFormularz rekrutacyjny [PDF]

Załącznik 2:

pdfRekrutacyjna karta oceny [PDF]

Załącznik 3: 

pdfWzór Umowy – Deklaracji uczestnictwa w projekcie z załącznikiem dot. przetwarzania danych osobowych [PDF]

Załącznik 4: 

Wzór wniosku refundacyjnego [PDF]

Załącznik 5: 

pdfLista gmin wiejskich i miejsko-wiejskich [PDF]

 

Dokumentacja w wersji 'duża czcionka' - dla osób słabowidzących:

pdfRegulamin uczestnictwa w projekcie [PDF]

Załącznik 1:

docxFormularz rekrutacyjny [.docx]

pdfFormularz rekrutacyjny [PDF]

Załącznik 2:

pdfRekrutacyjna karta oceny [.docx]

Załącznik 3:

pdfWzór Umowy - Deklaracji uczestnictwa w projekcie z załącznikiem dot. przetwarzania danyc osobowych [PDF]

Załącznik 4:

pdfWzór wniosku refundacyjnego [PDF]

Załącznik 5:

pdfLiczba gmin wiejskich i miejsko-wiejskich [PDF]