Publikujemy listę rankingową 

W dniach 2-9 kwietnia odbyła się druga tura naboru do projektu. 

Lista rankingowa drugiej tury