Otwieramy nabór uzupełniający

Przyjmujemy zgłoszenia od osób bezrobotnych lub przebywających na urlopie wychowawczym spełniających jedno z poniższych kryteriów:

  • samotne wychowywanie dziecka;
  • rodzina wielodzietna;
  • rodzic z niepełnosprawnością.

Nabór jest otwarty do odwołania.