Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 30.06.2020 r. 
Nabór podstawowy formularzy rekrutacyjnych: 28.01.2019 - 18.02.2019 r. Zamknięty
Nabór uzupełniający: 24.02.2020 - 31.05.2020 Zamknięty

Cel projektu: 

Udzielenie wsparcia finansowego co najmniej 26 osobom (24 kobietom i 2 mężczyznom) w powrocie do pracy lub jej znalezieniu po przerwie związanej z urodzeniem / wychowania dziecka w wieku do lat 3

Formy pomocy: 

  • Finansowanie wynagrodzenia niani - dla wszystkich uczestników!
  • Wsparcie aktywizacyjne - szkolenia - dla 6 osób

Kto może wziąć udział w projekcie:

  • co najmniej 13 osób (w tym 2 mężczyzn) bezrobotnych, biernych zawodowo lub przebywających na urlopie wychowawczym,
  • co najmniej 13 osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim

Obszar realizacji projektu:

Powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław