Okres realizacji projektu: 01.10.2020 – 31.12.2021
Nabór podstawowy formularzy rekrutacyjnych: 23.10.2020 - 12.11.2020 r. Zamknięty
Nabór uzupełniający: 16.03.2021 - 30.07.2021 godz. 15:00  Zamknięty

Cel projektu: 

Udzielenie wsparcia finansowego co najmniej 11 osobom (10 kobietom i 1 mężczyźnie) w powrocie do pracy lub jej znalezieniu po przerwie związanej z urodzeniem / wychowania dziecka w wieku do lat 3

Formy pomocy: 

  • Finansowanie wynagrodzenia niani - dla wszystkich uczestników!

Kto może wziąć udział w projekcie:

  • co najmniej 11 osób (w tym 1 mężczyzna) bezrobotnych, biernych zawodowo lub przebywających na urlopie wychowawczym

Obszar realizacji projektu:

Powiat kielecki